top of page

Akutt hjelp

Av og til ramler liksom alt litt sammen, og det oppstår en akutt situasjon der en familie trenger akutt økonomisk eller annen hjelp. Da starter vi en akutt innsamling på Facebook for å få hjelpen på plass så fort som mulig.

Ønsker du istedenfor å gi en fast donasjon til
Nesodden Ressurskafeblir vi også veldig takknemlige. 

bottom of page