top of page
Matkasser

Hver uke, hele året henter vi mat på Matsentralen Oslo og sorterer og deler ut til familier og enslige som trenger det. Det er høy pågang og det er ikke alltid vi får hentet mat i Oslo og det er ikke alltid det er så mye mat vi får tak i men vi forsøker virkelig å være realle og gi alle som spør mulighet til å hente.

 

Vårt system er basert på tillit og er ett akutt tilbud- som betyr at du kun kan spørre om matkasse om du ikke har penger til mat eller ikke har noe særlig mat. Vi har ikke kapasitet til å kjøre ut, eller til å stå og vente på folk som kommer for seint uten å gi beskjed- da går kassen til de på venteliste. Vi forsøker å prioriterer familier med barn, dessverre er de enslige sist på på listen for de kan ofte også hente mat i Oslo. Vi håper vi skal kunne fortsette med å hente matkasser men da må også de som mottar matkasser forstå at dette er frivillig innsats, vi er ikke ansatt av kommunen og vi gjør virkelig vårt beste for å gi til alle, og vi får ikke hentet mer enn det vi klarer. 

Send en melding til oss hvis du trenger gratis matkasse

bottom of page