top of page

Om Ressurskafen

Nesoddenressurskafe har blitt en stor organisasjon med over 45 frivillige fra 17 ulike nasjonaliteter som jobber inn ca 6 årsverk i året. Vi har også plass til deg.

Alle prosjektene våre har som mål om å skape ett varmere og mer inkluderende samfunn der man tar vare på hverandre totalt uavhengig av materiell status - Å kjøpe seg lykke er en blindvei. Vi er brennende opptatt av å redusere barnefattigdom, redusere matsvinn, og vi ønsker ett samfunn med økt fokus på gjenbruk og delingsøkonomi, og på veien vet vi at en bieffekt ble at vi reduserte ensomhet og utenforskap ved å skape flere møteplasser som folk trives på samt at vi ser at vi bidrar til integrering. Ja vi sikter litt høyt, men dette gir mening og hverdagsglede og jeg tror vi er på god vei til å nå flere av målene
- Så ja ikke rart vi er skikkelig stolte av hva vi sammen får til.

 

bottom of page