top of page

Takk til alle våre frivillige Våre frivillige er så fine, autentiske og arbeidsomme og det er beundringsverdig at dere stiller opp uke etter uke. For mange er livet vært ganske tøft , mange har kjent på mye ensomhet, opplevd tøffe ting som setter spor, mange av dere har opplevelser med dere som gjør at man ikke like lett blir så trygg på om man har verdi. Men på ressurskafen tror jeg alle skjønner at det har dere i bøttevis, for uten deg, dere, oss ville ikke så mange fått hjelp og fått ett bedre liv. Dere er alle med på å redde liv og dere er alle også med på å gjøre eget liv litt bedre.

Vi mennesker er nemlig veldig like .. vi søker og trenger mye av det samme, selv om vi ikke alltid vil innrømme det.

  • Vi mennesker trenger å føle at vi har verdi

  • Vi mennesker trenger å føle på tilhørighet

  • Vi mennesker trenger å føle at vi kan bidra

  • Vi mennesker trenger å le og fjase

  • Vi mennesker trenger også å dele hva vi har opplevd, hva vi opplever og hvordan vi egentlig har det.

  • Vi mennesker trenger å bruke kroppen vår og være i bevegelse

  • Vi mennesker trenger også å erfare at vi ikke er like, men at alle kan bidra med noe og at det er godt nok

  • Og for å blomstre og fylle livet med mening  trenger vi andre mennesker som vi kan føle oss trygge med, og som vi kan utvikle oss med.

  • Og derfor er det også viktig at vi frivillige er rause, inkluderende og godtar at vi tenker og oppfører oss ulikt, og at det ikke alltid er noe fasit men at veien blir til imens man går .

Å være endel av noe som nå involverer over 45 mennesker , ett budsjett, ett regnskapskontor og regler for hvordan frivillig organisasjoner skal og må driftes er jo heller ikke bare lett , og man må både tilpasse seg og endre seg og man må ta hensyn.
 

At man er uenig er helt helt normalt , fint og viktig

Dette må vi tåle og øve oss på

At vi tenker ulikt og gjør ting ulikt er også helt normalt, fint og viktig

Dette må vi tåle og øve oss på.

Vårt sted er forankret i viktige verdier som : raushet, ærlighet, inkludering, delingsøkonomi og gjenbruk. Det er derfor veldig viktig at vi alle er bevisste på hva de verdiene betyr. De betyr at vi er rause med hverandre og andre, de betyr at vi er ærlige og ikke utnytter oss av de godene vårt sted tilbyr, derfor er det samme regler for de frivillige som for gjestene.

Hvert år lager vi to fester for de frivillige, julebord og sommerfest.
Her koser vi oss sammen og  spiser god mat.

bottom of page